VOLILNA SKUPŠČINA ŠPORTNE ZVEZE VRHNIKA

V četrtek 7.12. 2018, je v Gostišču Bajc potekala volilna skupščina za izvolitev članov organov Športne zveze Vrhnika. Ob predložitvi 17 pooblastil članic je bilo prav toliko upravičenih za oddajo svojega glasu kandidatom za člane organov Športne zveze Vrhnika.

 Po imenovanju delovnega predsedstva skupščine in volilne komisije je predsednik pri pregledu zapisnika predhodne skupščine podal popravke k finančnemu poročilu za leto 2017, ki so bili z večino glasov potrjeni. Pred razrešnico starim članom organov je predsednik ŠZV podal mandatno poročilo o štiriletnem delu. Izpostavil je izvedbo prireditev Športnika leta, Zevsov dan športa in Mini olimpijado. Še posebej je izpostavil odlično obiskano in zelo odmevno prireditev Športni utrinek na Vrhniki, posvečeno dobitniku treh zlatih medalj na mladinskem svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju, Vrhničanu Štefanu Hadalinu. Poročilo je v imenu Nadzornega odbora podal g Sebastian Zalar. Po izglasovani razrešnici dosedanjim članov organov ŠZV so sledile volitve novih članov organov ŠZV.

Za predsednika zveze je ponovno kandidiral sedanji predsednik mag. Gvido Mravljak, ki ni imel protikandidata. Izvoljen je bil s 16 veljavnimi glasovi. Za podpredsednika je bil tokrat edini kandidat Aljoša Seljak, ki je bil prav tako izvoljen. Za člane IO ŠZV, pa je kandidiralo 11 kandidatov, izmed katerih so dobili največje število glasov: Biljana Nagode, Matic Vidic, Gašper Stržinar, Gorazd Petrovčič in Iztok Zajc. Za tri mesta v Nadzornem odboru so kandidirali štirje kandidati izmed katerih so bili izvoljeni Rok Mušič, Marjan Sigulin in Sebastian Zalar. Za disciplinsko razsodišče so kandidirali Miha Bogataj, Mateja Korče in Andrej Smrekar, ki so bili vsi trije izvoljeni.

Skupščini je kot povabljeni gost prisostvoval g. Leon Marjan Možina kot predstavnik Občine Vrhnika. Proti koncu skupščine, pa se je še kot gost pridružil g. Daniel Cukjati, novo izvoljeni župan Občine Vrhnika.

Vsem članom organov ŠZV, ki so bili dejavni v preteklem mandatu in se niso udeležili tokratnih volitev, bi se želeli zahvaliti za njihovo dosedanje delo za napredek športa v naši občini. Želimo si ohraniti stkane vezi in vas vabimo na sodelovanje tudi še v naprej.

Zahvalili, bi se tudi vsem kandidatom, ki tokrat niso bili izvoljeni, da so bili pripravljeni delovati za šport na nivoju naše zveze. Vse vas in druge funkcionarje članic vabimo, da se nam pridružite pri našem delu, bodisi s članstvom v strokovnih komisijah, bodisi neposredno pri naših različnih aktivnostih.

 

Športna zveza Vrhnike