ZAPISNIK 2. KORESPONDENČNE SEJE IO ŠZV

Na pobudo predsednika ŠZV je bila sklicana korespondenčna seja IO ŠZV, dne 10. Januarja 2019 ob 10.00 uri in je potekala do 11. januarja 2019, do 15.00 ure.
Predsednik je predlagal popolnitve Komisije za izbor športnika 2018 z naslednjima članoma:
5. Matej Fefer, član
6. Jože Nagode, član
 
V času korespondenčne seje je glasovalo 7 članov IO ŠZV. Vsi so glasovali ZA podani predlog. 
Sklep: IO ŠZV je sklenil, da se Komisija za izbor športnika leta 2018 dopolni z članoma Matejem Feferjem in Jožetom Nagodetom.
 
Zapisal:
Mag. Gvido Mravljak
Predsednik ŠZV