Redna letna skupščina ŠZV

Redna letna skupščina Športne zveze Vrhnika bo v četrtek 17.10.2019 v Gostišču Bajc v Sinji Gorici. Vse člane ŠZV vljudno vabimo, da se zagotovo skupščine udeležijo, saj je tudi to ena od možnosti za srečanje in izmenjavo mnenj, izkušenj in podajo predlogov športnih kolektivov na Vrhniki.

Glede na to, da je v interesu ŠZV, da se predstavimo tudi nečlanom in zainteresirani javnosti, vabilo velja tudi zanje.

Podrobnosti iz priloženega vabila.

Športni pozdrav,
mag. Gvido Mravljak
predsednik ŠZV