ZEVSOV DAN ŠPORTA NA VRHNIKI 2019

Športna zveza Vrhnika bo letošnji Zevsov dan športa na Vrhniki izvedla v petek, 29. 11. 2019, s pričetkom ob 16.00 uri na prireditvenem prostoru v Športnem parku na Vrhniki. Istočasno bo na lokaciji potekal tradicionalni Miklavžev sejem ter odprtje drsališča. Zadnja leta se pridružimo tudi prižigu prazničnih luči v občini in Miklavževem sejmu. Ob tovrstni priložnosti imamo stojnico, ki jo primerno okrasimo in na njej delimo brošure ali zgibanke zainteresiranih športnih dušitev.  Poleg nas sta k soorganizaciji Zevsovega dneva 2019 pristopila tudi Športno društvo Rokometna šola Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika.

Prireditev ima promocijski namen. Članice Športne zveze Vrhnika in športna društva preko svojih predstavitev z deljenjem letakov ali zgibank na stojnici predstavijo športno panogo, ki jo predstavljajo in s predstavitvijo dosežejo neposredni stik z občani Vrhnike. Tako pokažemo svojo dejavnost, uspehe in svojo aktivno prisotnost na območju občine Vrhnika. Najpomembneje pa je, da se promovira šport in športni način življenja za vse starostne skupine.

Društva vljudno vabimo, da se nam pridružijo s promocijskim materialom na naši stojnici v petek, 29. 11. 2019, ob 16.00 uri, v Športnem parku na Vrhniki. Podrobnejše informacije dobite na tel. Številki 031 755 930, Gvido Mravljak. Vse članice pa prosimo, da o napovedanem dogodku obvestijo svoje člane, ki so vljudno vabljeni na samo prireditev.

 

Športna zveza Vrhnika

Mednarodni olimpijski komite

15. oktobra 1991 so v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani slavnostno podpisali Slovensko olimpijsko listino. Poleg Leona Štuklja in Mira Cerarja so podpisu prisostvovali delegati 29-ih strokovnih zvez olimpijskih panog in 5-ih strokovnih zvez panog, ki jih priznava MOK.

Preberite več: Mednarodni olimpijski komite

Žogarija na Vrhniki 2019

Žogarija na Vrhniki 2019
 
v so organizaciji Občine Vrhnika, ZIC in Športne zveze Vrhnika je 27.9.2019, v Vrhniškem športnem parku potekala zaključna prireditev Žogarija 2019. Izvajalec Medijastudijo se je že spomladi z dopisom o sodelovanju obrnila na Občino Vrhnika, da bi prvič organizirali Žogarijo na Vrhniki. Po združenju moči je ključno koordinacijsko in organizacijsko vlogo prevzela športna zveza Vrhnika z tehnično podporo ZIC. Na zaključno prireditev so se poleg O.Š Ivana Cankarja uvrstile najboljše ekipe osnovnih šol iz predhodnih občinskih tekmovanj s celotne Slovenije. Na Vrhniki so se pomerile za naslov prvaka žogarije 2019 ekipe osmih osnovnih šol z 250 udeležnci. To je bila končno O.Š. Draga Kobala  iz Maribora. Tekmovanje poteka v igri nogometa na majhnem igrišču in na male gole, s 3 na 3 igralci v polju, od katerih mora biti ena igralka. Učenci se pomerijo v spretnostnih igrah in v kvizu znanja. Igra tudi vi profesor, pa izziva znanja enega profesorja iz vsake sodelujoče ekipe.

Preberite več: Žogarija na Vrhniki 2019

Redna letna skupščina ŠZV

Redna letna skupščina Športne zveze Vrhnika bo v četrtek 17.10.2019 v Gostišču Bajc v Sinji Gorici. Vse člane ŠZV vljudno vabimo, da se zagotovo skupščine udeležijo, saj je tudi to ena od možnosti za srečanje in izmenjavo mnenj, izkušenj in podajo predlogov športnih kolektivov na Vrhniki.

Glede na to, da je v interesu ŠZV, da se predstavimo tudi nečlanom in zainteresirani javnosti, vabilo velja tudi zanje.

Podrobnosti iz priloženega vabila.

Športni pozdrav,
mag. Gvido Mravljak
predsednik ŠZV